Zawartość

Witamy Państwa serdecznie na naszej stronie!

 

   OTO KILKA PRZYKŁADÓW PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA

DESZCZÓWKI W OGRODZIE

KILKA SŁÓW O WODZIE ...

Dlaczego warto gromadzić i wykorzystywać wodę deszczową?

Co prawda ponad 70 % powierzchni Ziemi zajmuje woda, ale tylko niespełna 1% tej liczby to woda zdatna do picia. Dodatkowo, jest ona nierównomiernie rozmieszczona, co sprawia, że ok. 1/3 ludności świata żyje na terenach o niewystarczających zasobach wodnych. Również Polska jest niestety jednym z najuboższych w wodę państw europejskich.

Czym jest spowodowany ciągły wzrost cen wody wodociągowej?

Niedostatki wody oraz jej nierównomierne rozmieszczenie powoduje konieczność przesyłu wody na coraz to większe odległości, z zaangażowaniem coraz większej ilości energii i personelu do obsługi sieci, a co za tym idzie ciągły wzrost cen wody wodociągowej.

Na czym polega działanie proekologiczne wykorzystania deszczówki?

Z jednej strony narażeni jesteśmy na niedobór słodkiej wody zdatnej do picia, a z drugiej mamy do czynienia z coraz częściej występującymi nawałnicowymi deszczami. Na terenie Polski są one szczególnie niebezpieczne w Małopolsce, gdzie szybko wzbierające strumienie podgórskie i górskie nie są w stanie przyjąć tak dużej ilości wody w krótkim czasie i są przyczyną lokalnych podtopień.

W takiej sytuacji nie powinniśmy sobie pozwolić na nieracjonalne gospodarowanie wodą, która jest nam dana niejako "za darmo". Jej okresowy nadmiar można gromadzić, aby później wykorzystać go racjonalnie, oszczędzając zużycie wody wodociągowej i jednocześnie zmniejszyć ryzyko występowania lokalnych podtopień.

Ile wody zużywamy do celów bytowo-gospodarczych?

Każdy z nas zużywa średnio około 140 litrów wody dziennie. Rocznie jest to ponad 200 tys. litrów na czteroosobowe gospodarstwo domowe. Korzystając z deszczówki, zmniejszysz zużycie wody o  niemal 50% wody wodociągowej.

Do jakich celów może być wykorzystywana woda deszczowa?

W domu i ogrodzie wodą deszczową można zastąpić wodę wodociągową do:

 • Prania odzieży –17l/dobę
 • Zmywania powierzchni podłóg w garażach, na tarasach – 60 l/dobę
 • Mycia samochodów – 10 l/dobę
 • Nawadniania ogrodów – 1000 l/h
 • Spłukiwania WC – 45 l/dobę

Najważniejsze powody, dla których warto wykorzystywać deszczówkę:

 • Oszczędzasz pieniądze zużywając mniej wody wodociągowej
 • Stajesz się mniej zależny od dostawców wody i nie narażasz się na wzrosty cen
 • Miękka deszczówka zawiera mniej kamienia i jest szczególnie korzystna dla roślin
 • Aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska i oszczędzasz cenne zapasy wody wodociągowej
 • Unikasz kosztów odprowadzania niewykorzystanej deszczówki do sieci kanalizacyjnej
 • Dzięki gromadzeniu deszczówki na miejscu, do ponownego wykorzystania, mniej obciążony jest system kanalizacyjny – deszczówka nie jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji, co pomaga eliminować miejscowe podtopienia.